0962495115
 

BS CKI Nguyễn Công Đức

More detail

Bác sĩ CKI Nguyễn Công Đức – Trưởng khoa xét nghiệm BVĐK Thái An