0962495115
 

Bs Trần Đình Trọng

More detail

Bác sĩ chuyên khoa I,  Trần Đình Trọng – Trưởng khoa khám bệnh.