0962495115
 

Bệnh viện ĐK Thái An Tổ Chức Tập Huấn Xử Lý Rác Thải Y Tế theo Thông Tư 20/TT-BYT năm 2021

Bệnh viện ĐK Thái An Tổ Chức Tập Huấn Xử Lý Rác Thải Y Tế theo Thông Tư 20/TT-BYT năm 2021

Thực hiện Kế hoạch của bệnh viện đa khoa Thái An về đào tạo nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế tại bệnh viện năm 2022. Ngày 02/11/2022, Bệnh viện đa khoa Thái An tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý rác thải y tế bệnh viện. Chủ trì : GĐBV. BSCKI Phan Thế Long, trình bày Bộ phận Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn, bác sỹ Vi Văn Thiên cùng toàn thể cán bộ y tế khoa/phòng bệnh viện.

Mục đích của buổi tập huấn:

  • Đảm bảo môi trường Bệnh Viện luôn sạch và đẹp.
  • Cô lập ngay các yếu tố gây bệnh có trong chất thải y tế.
  • Xử lý an toàn chất thải y tế nguy hại.
  • Ngăn ngừa rủi ro do vật sắc nhọn đối với NVYT và cộng đồng.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Giám Đốc Bệnh viện BS.CKI Phan Thế Long mong rằng buổi tập huấn không những góp phần bồi dưỡng kiến thức, ý thức trách nhiệm và thực hiện đúng quy định quản lý chất thải y tế cho các học viên triển khai đến khoa, phòng mình mà còn hướng tới quản lý chất thải y tế tốt hơn, hoàn thiện hơn trong hệ thống chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện.

Công tác quản lý chất thải y tế là một trong những vấn đề nóng được xã hội và ngành y tế rất quan tâm; trong những năm  qua ngành y tế ,trong đó là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện đa khoa Thái An đặc biệt chú trọng và đã có nhiều cố gắng trong quản lý chất thải y tế; đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy định về xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của Nhà nước; nhiều cơ sở KCB đã được đầu tư về cơ sở , vật chất và các nguồn lực khác đáp ứng các quy định về quản lý hệ thống chất thải rắn, chất thải lỏng tại bệnh viện; Lãnh đạo, viên chức – lao động bệnh viện cơ bản  đã nắm bắt, hiểu biết về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác quản lý chất thải y tế và từng bước triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng  Quyết định 43/BYT và Thông tư liên tịch số 58/ TTLT- BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế.

Qua buổi tập huấn này, mỗi cán bộ bệnh viện được đào tạo lại, cập nhật những kiến thức rất cơ bản về quản lý chất thải y tế, đó là tiền đề trong việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác quản lý chất thải y tế tại bệnh viện ngày càng có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh Nghệ An.

Thông tin liên quan