0962495115
 

Khoa Dược Tập Huấn Sử Dụng Thuốc Cho NVYT Năm 2022

Khoa Dược Tập Huấn Sử Dụng Thuốc Cho NVYT Năm 2022

An toàn trong sử dụng thuốc là nhiệm vụ quan trọng cấp thiết tại tất cả các bệnh viện, bệnh viện đa khoa Thái An luôn chú trọng vấn đề sử dụng đúng thuốc chữa bệnh cho nhân dân và người bệnh.

GĐCM bệnh viện BS.CKI. Phan Thế Long phát biểu ý kiến trước buổi tập huấn

Để thực hiện nhiệm vụ này cần sự phối hợp đồng bộ của tất cả nhân viên y tế gồm bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên khoa dược, hộ lý và đồng thời không thể thiếu vai trò quản lý của lãnh đạo bệnh viện. Chuyên đề muốn góp một phần nhỏ để nâng cao tầm quan trọng cũng như ý thức về việc sử dụng thuốc an toàn của nhân viên y tế (NVYT). Nếu mỗi NVYT có ý thức về việc giảm thiểu sai sót sẽ góp phần không nhỏ tạo nên hành động bảo đảm cho nguyên tắc hàng đầu của y khoa là “KHÔNG GÂY HẠI CHO NGƯỜI BỆNH”

Cử Nhân Dược – Nguyễn Thị Ngọc Bích trình bày nội dung trước buổi tập huấn

Tại Bệnh viện Thái An, việc sử dụng thuốc đã được quy trình hóa dựa trên một hệ thống quản lý gồm nhiều hoạt động có sự liên kết với nhau và xuyên suốt nhằm hạn chế sai sót đến mức tối thiểu, bảo đảm người bệnh tránh khỏi những rủi ro liên quan đến thuốc

Hệ thống quản lý trên tập trung vào các đối tượng chính: bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, người bệnh, trong đó các hoạt động dễ xảy ra sai sót nhất là kê đơn thuốc, sao chép đơn thuốc, cấp phát thuốc và sử dụng thuốc. Mỗi đối tượng cần hoàn thành tốt vai trò của mình và phối hợp với các đối tượng khác để dễ dàng phát hiện những bất thường trong lúc thực hiện, từ đó kịp thời dừng lại các hoạt động sắp diễn ra trong quy trình và hạn chế các sự cố chủ quan/khách quan liên quan tới thuốc

Sai sót trong sử dụng thuốc là những sai sót có thể phòng tránh được. Mỗi NVYT góp phần quan trọng vào việc thực hiện các hoạt động phòng tránh sai sót liên quan đến thuốc, đặc biệt là hoạt động phối hợp, kiểm soát gắn liền với công tác chăm sóc người bệnh hàng ngày. Một nhân tố khác cũng đóng vai trò trọng tâm đó chính là ý thức và sự tuân thủ của người bệnh trong việc điều trị và sử dụng thuốc.

NVYT và người bệnh cần có nhận thức về tầm quan trọng của các công tác phòng tránh sai sót và nhầm lẫn từ đó kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ hàng ngày sẽ tăng cường hiệu quả của các giải pháp