0962495115
 

Phòng điều dưỡng

Phòng điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

– Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

– Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

– Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

– Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

– Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

– Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.

– Định  kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc bệnh viện

Phòng điều dưỡng phụ trách chuyên môn về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. Vậy nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phòng thì mỗi thành viện trong phòng phải luôn nỗ lực để góp phần vào sự phát triển của phòng.

Cử nhân điều dưỡng - Trần Văn Hồng - Trưởng phòng điều dưỡng

Anh Trần  Văn Hồng – Trưởng phòng điều dưỡng, bệnh viện Thái An đồng nghiệp biết đến anh là người chu đáo, nhiệt tình và khá kỹ tính trong công việc.

Là trưởng phòng vừa là người anh luôn sát cánh cùng nhân viện trong phòng làm việc hết mình để hoàn thành tốt công việc chung của phòng. Cũng như Kịp thồi động viên chia sẽ cùng nhân viên khi gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Thông tin liên quan