0962495115
 

Hội nghị tổng kết Thi đua khen thưởng khối doanh nghiệp ngành y tế Nghệ An

Hội nghị tổng kết Thi đua khen thưởng khối doanh nghiệp ngành y tế Nghệ An

   Công ty Cổ Phần Y tế Nghệ An – Bệnh viện Đa khoa Thái An vừa long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết Thi đua khen thưởng khối doanh nghiệp ngành y tế.

   Chiều ngày 15/02, tại Bệnh viện Đa khoa Thái – Trưởng Khối thi đua khen thưởng doang nghiệp ngành y tế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các đơn vị trong toàn khối đã chủ động, tích cực và có nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, từ đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài các phong trào mang tính đặc thù, khối doanh nghiệp ngày Y tế Nghệ An còn phát động sâu rộng nhiều phong trào như: chung sức xây dựng vì sự phát triển y tế của tỉnh; cán bộ nhân viên trong toàn khối thi đua thực hiện văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2019 – 2025… Chính vì thế, kết thúc năm 2019, toàn khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của Nghệ An.

Duy trì phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2020 khối thi đua khen thưởng doanh nghiệp ngành Y tế tiếp tục nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng chúng của toàn khối; tăng cường tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ nhân viên trong toàn khối đối với công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch, biện pháp thi đua cụ thể, thiết thực chào mừng các ngày lể lớn trong năm; kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, từ đó góp phần cổ vũ, tạo sự lan tỏa trong toàn khối.

Tại hội nghị, khối thi đua khen thưởng doanh nghiệp ngành y tế đã tổ chức bình xét thi đua năm 2019, thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của Tỉnh cho: BVĐK Thái An, BVĐK Đông Âu, BVĐK 115; tặng bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ cho: BVĐK Thái An; Chọn cử BVĐK Cửa Đông là đại biểu tham dự Đại hội thi yêu nước;đồng thời bầu Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quỳnh Lập làm trưởng khối và BV Thái Thượng Hoàng làm phó trưởng khối thi đua năm 2020. Tại hội nghị đã đề ra phương hướng hoạt động của khối trong năm 2020.

Bệnh viện đa khoa Thái An
Hotline: 0238.3545.115 và 0962495115
Website: benhvienthaian.com
Fanpage: facebook.com/benhviendakhoathaian

Zalo: 0962495115

Số 167, Nguyễn Sinh Sắc, P.Đội Cung, TP.Vinh, Nghệ An.

Thông tin liên quan