0962495115
 

Tài liệu phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Tài liệu phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế phê duyệt các tài liệu truyền thông phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 1949/QĐ-BYT ngày 15/07/2022, gồm 10 tài liệu, cụ thể sau:

  1. Video Clip

Tài liệu 1: Kỹ thuật Vệ sinh tay để phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Link tải file:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNEDpCKneH3LRwyTYw?e=CatAhd

Tài liệu 2: Hướng dẫn lựa chọn và sử dung khẩu trang y tế và khẩu trang N95 trong phòng,  chống bệnh dịch COVID-19

Link tải file:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNEDpCKneH3LRwyTYw?e=CatAhd

Tài liệu 3: Hướng dẫn Vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Link tải file:

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61hNEDpCKneH3LRwyTYw?e=CatAhd

2.Inforgraphic

Tài liệu 4: Kỹ thuật 6 bước vệ sinh tay thường quy, tải TẠI ĐÂY

Tài liệu 5: Chỉ định vệ sinh tay , tải TẠI ĐÂY

Tài liệu 6: Chỉ định sử dụng khẩu trang y tế và khẩu trang N95 trong phòng,  chống bệnh dịch COVID-19, tải TẠI ĐÂY

Tài liệu 7: Kỹ thuật mang và tháo khẩu trang y tế , tải TẠI ĐÂY

Tài liệu 8: Kỹ thuật mang và tháo khẩu trang N95, tải TẠI ĐÂY

Tài liệu 9: Phương tiện và kỹ thuật vệ sinh khử khuẩn bề mặt môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tải TẠI ĐÂY

Tài liệu 10: Quy trình vệ sinh bề mặt môi trường khu cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, tải TẠI ĐÂY

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI AN 

Thông tin liên quan