0962495115
 

Tổng Vệ Sinh Chung Tay Giữ Gìn Môi Trường Xanh- Sạch- Đẹp và Thực Hiện Tốt Phong Trào 5S

Tổng Vệ Sinh Chung Tay Giữ Gìn Môi Trường Xanh- Sạch- Đẹp và Thực Hiện Tốt Phong Trào 5S

CÁN BỘ THÁI AN CHUNG TAY GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP & THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO 5S 🌍
🌳 Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường sống và nơi làm việc xanh- sạch- đẹp. Mỗi khoa phòng đã thực hiện tốt công tác kiến tạo môi trường xanh mát tại nơi làm việc.
🎯 Với mục tiêu “ dễ tìm – dễ thấy – dễ lấy – dễ trả lại”, cán bộ y tế Thái An đã thực hiện tốt Phong Trào 5S theo chủ trương của BLĐ Công ty – Bệnh viện và Bộ 83 tiêu chí CLBV – BYT ban hành và nhận được sự ủng hộ cao của toàn thể cán bộ bệnh viện.
🌈 Trong khuôn khổ lễ phát động, ngày 09/05/2023 triển khai hoạt động tổng vệ sinh “Dọn sạch – Sống xanh. Mỗi người, Mỗi ngày làm một việc tốt để bảo vệ môi trường” nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ về bảo vệ môi trường sống xung quanh mình, thúc đẩy sự sáng tạo, lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn trong cộng đồng, đặc biệt trong môi trường y tế.
📸 Dưới đây là một số hình ảnh ý nghĩa của hoạt động./.

Thông tin liên quan